آمارد افضلیان

پنج شنبه 3 اسفند 1396

نام: آمارد افضلیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: a . a f z a l i a n @ i a u r a m s a r . a c . i r
تلفن: 09111271592


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران 1389
کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک صنعتی نوشیروانی بابل ایران 1382

 •  
 • >
  • دروس ارائه شده
  •  
  • مقالات علمی
  •  
  • سوابق اجرایی
 • <
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
الکترونیک عمومیطبقه دوم306یکشنبه13:30-15:45کاردانی
آزمایشگاه الکترونیکطبقه سومآز - برقدوشنبه10:15-12:30کارشناسی
آزمایشگاه مدارطبقه سومآز - برقچهارشنبه13:30-15:45کارشناسی
آشنایی با مهندسی برق طبقه سومآز - برقیکشنبه15:45-16:45کارشناسی
الکترونیک 1طبقه چهارم504دوشنبه8-10:15کارشناسی
ریاضیات مهندسیطبقه سوم405چهارشنبه10:15-12:30کارشناسی
سیگنالها و سیستمهاطبقه سومآز-برقچهارشنبه8-10:15کارشناسی
Title 
Authors 
Publication Date 
باز کردنECG Denoising Using Singular Value DecompositionMojtaba Bandarabadi, MohammadReza Karami-Mollaei, Amard Afzalian, Jamal Ghasemi06/04/2010
باز کردنA New Approach for Speech Enhancement Based On Singular Value Decomposition and Wavelet TransformAmard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Massoud Dousti and Jamal Ghasemi23/04/2010
باز کردنA Combined Voice Activity Detector Based On Singular Value Decomposition and Fourier TransformAmard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Jamal Ghasemi20/07/2010
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
کارشناس تاسیسات برقینظام مهندسی ساختمان استان مازندراناردیبهشت 1387تاکنون
مشاور برق و الکترونیک در پروژه های درون دانشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسربهمن 1392تاکنون
کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیقمجتمع تولیدی پارس نئوپانشهریور 1383اردیبهشت 1385
مدیر گروه برقدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرمرداد 1395شهریور 1396
 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به آمارد افضلیان می‌باشد.